Criterii de jurizare

Evaluarea proiectelor inscrise se va face in doua etape:

In prima faza, juriul va nota online intr-un sistem de jurizare toate proiectele inscrise, in baza urmatoarelor criterii:
  • relevanța (pentru atingerea obiectivelor concursului, pentru comunitatea vizată; pentru contextul cultural local) – 25%
  • impactul (numărul beneficiarilor și indicatorii urmăriți) – 25%
  • originalitatea (caracterul inovator al proiectului) – 10%
  • fezabilitatea (experiența managerială și capacitatea de implementare) – 10%
  • metodologie (organizarea echipei de implementare, relaționarea cu comunitatea vizată, abordarea realistă și riscuri asumate, evaluare) – 10%
  • bugetul (abordarea realistă a bugetului; raport valoare beneficii) – 10%
  • sustenabilitatea (cum poate continua proiectul și care va fi impactul proiectului pe termen lung) - 10%

Vor fi atent evaluate experiența managerială a aplicanților și capacitatea acestora de implementare, precum și rezultatele, impactul urmărit, dar și mensurabilitatea acestora.

Ȋn primă fază, juriul va nota online (se acordă note de la 1 la 5) ȋn sistemul de jurizare toate proiectele ȋnscrise, ȋn baza criteriilor și ponderilor acestora, prezentate mai sus. La finalul acestei etape, juriul va stabili un clasament pe baza sistemului de centile și va alege finaliștii.
Organizatorii vor face publică pe site-ul competiției lista cu finaliștii, pe 30 ianuarie 2017.


Proiectele finaliste intră ȋn faza a doua de evaluare, ȋn care candidații ȋși vor prezenta individual proiectele ȋn fața juriului, ȋn cadrul unor ȋntâlniri stabilite anterior prin e-mail.
Pentru alegerea câștigătorilor, juriul va avea ȋn vedere criteriile de evaluare prezentate, dar vor analiza și cunoașterea proiectului de către finaliști, modul de răspuns privind ȋntregul proces de implementare, riscuri și situații neprevăzute asumate și soluții propuse. În funcție de tipul fiecărui proiect, participanții vor trebui să prezinte acte doveditoare prin care să se poată demonstra capacitatea acestora de a finaliza proiectul (Exemple de documente: certificat de urbanism, parteneriat cu o instituție publică/privată prin care are dreptul de a interveni în spațiul respectiv). La finalul prezentărilor, fiecare membru al juriului va alcătui un clasament cu toate proiectele finaliste. Pe baza sistemului de centile va fi alcătuit clasamentul final al concursului.
Lista proiectelor câștigătoare va fi publicată pe site-ul www.urbaniada.net până cel târziu pe 1 martie 2017, urmând ca imediat să ȋnceapă implementarea proiectelor.