Regulament

Capitolul I. Despre concurs

Art.1. Competiția este organizată de The Institute, reprezentat legal prin Fundația ″Gala Societății Civile″, pentru ING Bank România și are ca obiectiv principal îmbunătățirea calității vieții în spațiul urban, prin susținerea financiară a unei serii de proiecte dedicate. Concursul își propune să crească calitatea spațiului comun, identificând și susținând implementarea unor proiecte de arhitectură, urbanism sau a unor intervenții publice, care pot deveni exemple de bune practici.
Art.2. Proiectele înscrise vor viza o varietate cât mai mare de soluții care pot conduce la îmbunătățirea experienței urbane a populației din orașe sau la rezolvarea unor probleme specifice spațiului din orașele românești, pornind de la cercetări deja existente sau de la experiențe documentate ale aplicanților în comunitatea căreia se adresează proiectul propus. Se caută proiecte cu impact asupra unor comunități din orașele cu peste 100.000 de locuitori, care implică fie acțiuni comunitare, fie intervenții în spațiul public sau spațiul privat de interes public.
Pentru mai multe detalii privind dezvoltarea urbana te rugam sa consulti si ghidul nostru de inscriere.

Capitolul II. Eligibilitate participanti si proiecte

Art.3. Concursul este public și se desfășoară ȋntr-o singură sesiune de ȋnscrieri. Pot înscrie proiecte în concurs entități juridice de pe tot teritoriul țării, cu experiență de cel puțin 2 ani în derulare de proiecte. Poate înscrie proiecte în concurs orice alt tip de entitate care dorește să deruleze proiecte de dezvoltare urbană, organizații neguvernamentale, agenții de publicitate/BTL, studiouri de arhitectură și urbanism, birouri de peisagistică și asociații care au capacitatea de implementare a proiectelor propuse. În scopul creșterii acestei capacități de implementare a proiectelor, sunt acceptate și încurajate parteneriatele, inclusiv cele de tip public-privat.
Art. 4 Participanții pot avea parteneri pentru implementarea proiectului propus, dar pentru fiecare proiect este admis un singur aplicant. Aplicantul va fi cel responsabil de relația cu organizatorul concursului, implementarea proiectului și raportarea financiară. Proiectele ȋnscrise pot avea mai multe etape sau zone de acțiune, ȋnsă aplicantul trebuie să delimiteze și să prezinte specific partea proiectului pentru care solicită finanțarea de la ING in cadrul Urbaniada, izolând-o, în cadrul competiției, de celelalte componente. Proiectele înscrise pot avea și alte finanțări, însă acestea nu pot proveni de la alte companii care activează ȋn domeniul financiar-bancar.
Art. 5. Nu pot participa ȋn competiție angajații companiilor ING Bank România, Fundația ″Gala Societății Civile″ și ai oricăror altor companii implicate ȋn organizarea și desfășurarea concursului.
Art. 6. Toate proiectele propuse trebuie să ţină cont de provocările şi de oportunităţile existente pe plan local, dar să respecte și considerente esențiale: în cadrul procesului de planificare urbană, locuitorii trebuie să fie puşi pe primul loc, iar soluţiile oferite trebuie să fie sustenabile și etice din punct de vedere social.
Art. 7. Dacă proiectul este selectat pentru finanțare, autorul este responsabil de ȋntreaga implementare a proiectului. Finalizarea proiectelor este obligatorie până la data de 1 noiembrie 2017.
Art. 8. Proiectele ȋnscrise nu pot avea conținut ilegal, defăimător, ameninţător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau sunt ofensatoare în orice alt mod.
Art. 9. Organizatorul poate refuza proiecte ȋnscrise ȋn competiție dacă nu se ȋncadrează ȋn cerințele impuse de regulament.

Capitolul III. Inscriere proiecte

Art. 10. Participanții pot înscrie în concurs proiecte al căror buget să fie de minim 15.000 de euro și maxim de 100.000 de euro. Valoarea totală a finanțărilor este de 250.000 de euro (în valoare brută).
Art. 11. Aplicanții pot înscrie un număr nelimitat de proiecte, cu condiția ca, în cazul în care două sau mai multe sunt declarate câștigătoare, să poată demonstra că au resursele necesare desfășurării lor în paralel.
Art. 12. Pentru a ȋnscrie un proiect ȋn cadrul concursului, participanții trebuie să completeze formularul de participare, ȋn care trebuie incluse toate detaliile legate de proiect. Formularul ȋn perioada 8 noiembrie 2016 – 19 decembrie 2016, ora 18:00). Din cauza unor probleme tehnice ȋntâmpinate pe site-ul urbaniada.net, termenul final de ȋnscriere a proiectelor a fost prelungit până pe 20 decembrie, ora 16:00.
Informațiile din formularul de participare despre autor și proiect vor fi folosite ulterior ȋn comunicarea concursului, așadar toate textele trebuie completate astfel ȋncât să poată fi preluate ca atare.
Art. 13. Organizatorii pot cere date suplimentare participanților despre experiența profesională și despre proiectul ȋnscris. Ȋn cazul unor informații incomplete sau insuficiente sau a lipsei de răspuns din partea participantului ȋn cazul unei solicitări venite din partea organizatorilor, organizatorul poate decide eliminarea unui proiect din concurs.
Art. 14. Ȋnscrierea ȋn concurs nu implică nicio taxă de participare.

Capitolul IV. Selectarea si finantarea proiectelor

Art. 15. Proiectele înscrise în concurs vor fi evaluate și notate de un juriu format din 5 specialiști în, urbanism, sociologie, arhitectură și antropologie - Mircea Toma (Președinte ActiveWatch), Maria Duda (Arhitect, fondator BAZA), Vera Marin (Arhitect Urbanist; Președinte Asociația pentru Tranziție Urbană), Iulia Stanciu (Arhitect fondator STARH), Constantin Goagea (Arhitect, director Zeppelin) și din 5 reprezentanți ai Board-ului CSR ING Bank: Mihaela Bîtu (Executive Director, Head Of Commercial Banking), Patricia Andrei (Director, Head Of Human Resources), Cătălin Vasile (Director, Head Of Channels Management), Iosefina Frolu (Director, Head or Corporate Communication), Roxana Colisniuc (CSR Officer).
Art. 16. Criteriile care vor fi avute în vedere în evaluarea proiectelor și ponderile lor în alcătuirea notei sunt: relevanța (pentru atingerea obiectivelor concursului, pentru comunitatea vizată; pentru contextul cultural local) – 25%, impactul (numărul beneficiarilor și indicatorii urmăriți) – 25%, originalitatea (caracterul inovator al proiectului) – 10%, fezabilitatea (experiența managerială și capacitatea de implementare) – 10%, metodologie (organizarea echipei de implementare, relaționarea cu comunitatea vizată, abordarea realistă și riscuri asumate, evaluare) – 10%, bugetul (abordarea realistă a bugetului; raport valoare beneficii) – 10%, și sustenabilitatea (cum poate continua proiectul și care va fi impactul proiectului pe termen lung) - 10%. Vor fi atent evaluate experiența managerială a aplicanților și capacitatea acestora de implementare, precum și rezultatele, impactul urmărit, dar și mensurabilitatea acestora.
Art. 17. După terminarea perioadei de ȋnscrieri, jurizarea se va face ȋn două etape. Ȋn primă fază, juriul va nota online (se acordă note de la 1 la 5) ȋntr-un sistem de jurizare toate proiectele ȋnscrise, ȋn baza criteriilor și ponderilor acestora, prezentate ȋn articolul precedent. La finalul acestei etape, juriul va stabili un clasament pe baza sistemului de centile și va alege finaliștii.
Organizatorii vor face publică pe site-ul competiției lista cu finaliștii, pe 30 ianuarie 2017. Proiectele finaliste intră ȋn faza a doua de evaluare, ȋn care candidații ȋși vor prezenta individual proiectele ȋn fața juriului, ȋn cadrul unor ȋntâlniri stabilite anterior prin e-mail.
Pentru alegerea câștigătorilor, juriul va avea ȋn vedere criteriile de evaluare prezentate, dar vor analiza și cunoașterea proiectului de către finaliști, modul de răspuns privind ȋntregul proces de implementare, riscuri și situații neprevăzute asumate și soluții propuse. În funcție de tipul fiecărui proiect, participanții vor trebui să prezinte acte doveditoare prin care să se poată demonstra capacitatea acestora de a finaliza proiectul (Exemple de documente: certificat de urbanism, parteneriat cu o instituție publică/privată prin care are dreptul de a interveni în spațiul respectiv). La finalul prezentărilor, fiecare membru al juriului va alcătui un clasament cu toate proiectele finaliste. Pe baza sistemului de centile va fi alcătuit clasamentul final al concursului.
Lista proiectelor câștigătoare va fi publicată pe site-ul www.urbaniada.net până cel târziu pe 1 martie 2017, urmând ca imediat să ȋnceapă implementarea proiectelor.
Art. 18. Juriul își rezervă dreptul de a decide, în funcție de calitatea proiectelor din concurs, să nu acorde, în totalitate sau parțial, finanțarea disponibilă în cadrul celei de-a doua ediții a competiției Urbaniada.
Art. 19. Finanțările vor fi acordate în mai multe tranșe, în funcție de specificul fiecărui proiect și vor fi stipulate în contractul ce va fi semnat cu fiecare câștigător.
Art. 20. Proiectele declarate câștigătoare trebuie implementate până la 1 noiembrie 2017.
Art. 21. Decizia juriului privind evaluarea proiectelor și selectarea proiectelor câștigătoare nu poate fi contestată.

Capitolul V. Alte mentiuni

Art.22. Participanții ȋși asumă răspunderea pentru toate ideile prezentate, textele și imaginile folosite pentru explicarea proiectului, ȋn concordanță cu legile privind drepturile de autor și de proprietate intelectuală.
Art.23. Organizatorul ȋși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre ȋn vigoare numai după anunțarea ȋn mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.
Art.24. Un membru al juriului nu va nota proiectele organizației din care face parte sau proiecte în care a fost implicat.